• Politika privatnosti

  • Obavijest o obradi osobnih podataka

   Pri obavljanju komercijalnih aktivnosti Arena Centra, moguća je pojava nekolicine situacija u kojima obrađujemo osobne podatke. Više detalja možete naći niže:

   Mi smo Arena Center Zagreb d.o.o., društvo registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, OIB: 83997642580, Vice Vukova 6, (dalje kao “Voditelj obrade”), dio NEPI Rockcastle Grupe.

   Pri promidžbi Arena Centra surađujemo sa slijedećim entitetima unutar NEPI Rockcastle Grupe:

   • NE Property BV 7-29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3. kat, Amsterdam, Nizozemska, registrirano pri Nizozemskoj trgovačkoj komori pod brojem 34285470

   • NEPI Invenstment Management SRL Calea Floresca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sektor 1, Bukurešt, Rumunjska, registrirano pri Trgovačkom registru pod brojem J40/16378/2007, jedinstveni registracijski broj (CUI) RO22342136

   U pogledu načina obrade vaših osobnih podataka u određene marketinške svrhe, odnos između voditelja obrade, NE Property BV i NEPI Investment Management SRL jest odnos zajedničkih voditelja obrade, u skladu s Člankom 26 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

   Također, u svrhu promidžbe Arena Centra, NE Property BV izrađuje web stranicu Arena Centra („Web stranica“) koja će biti stavljena na raspolaganje korisnicima.

   Ova informativna obavijest upućena je svim osobama koje posjećuju Arena Centar, pristupaju Web-u, sudjeluju u promotivnim kampanjama ili sličnim eventima koji se održavaju u trgovačkom centru ili online ili predstavljaju dobavljače/partnere/suradnike ili zakupnike u izvršenju ugovornog odnosa s Arena Centrom.

   Način na koji obrađujemo vaše podatke razlikuje se ovisno o vašem odnosu s Arena Centrom. Kako biste dobili više informacija niže odaberite kategoriju koja je primjenjiva na vas:

   • Ja sam posjetitelj ili kupac trgovačkog centra

   • Ja sam korisnik Web stranice trgovačkog centra

   • Ja sam pravni predstavnik ili kontakt osoba dobavljača, suradnika ili zakupnika trgovačkog centra

   • Ja sam član osoblja dobavljača, suradnika ili zakupnika trgovačkog centra.

   U svakom slučaju, pripadaju vam neka prava koja možete koristiti, zasebno ili kumulativno, u pogledu vaših osobnih podataka koje Arena Centar posjeduje. Informacije o ovim pravima te načinu korištenja istih dostupne su u odjeljku Prava ispitanika.

   Obvezujemo se obrađivati osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonodavstvom u pogledu zaštite osobnih podataka te dobrim običajima u ovom području. Više informacija dostupno je u odjeljku Sigurnost i točnost podataka.

   Dodatno, na razini NEPI Rockcastle Grupe imenovan je Službenik za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi zaštite osobnih podataka i korištenja prava na zaštitu podataka. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati pisanim putem, datiranim i popisanim zahtjevom, koristeći niže navedene kontakt podatke:

 • 1. Posjetitelji Web stranice trgovačkog centra

  • 1.1. Osobni podaci koje obrađujemo

   • Identifikacijski podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   • Pristupni podaci za račun, kao što su: lozinka

   • Kontakt podaci, kao što su: e-mail adresa, broj telefona

   • Podaci o vašim preferencijama/interesima, kao što su podaci o područjima interesa – npr. moda, tehnologija, kućni ljubimci, i dr.

   • Podaci o vašim aktivnostima na Web stranici, kao što su: informacije o trgovinama koje ste pretraživali, činjenicu da ste određenu seriju proizvoda/usluga označili kao favorite ili da ste odabrali niz događanja u kojima želite sudjelovati, kao i učestalost kojom posjećujete našu Web stranicu /pristupate računu

   • Demografske podatke, kao što su: spol, grad i kvart u kojem živite, jeste li u braku, imate li djece, broj djece te njihova starost

   • Podatke o sudjelovanju u promotivnim kampanjama i sličnim eventima, kao što su: osvojene nagrade, slike

   • Financijski podatci, kao što su: broj bankovnog računa

   • Podaci prikupljeni putem kolačića ili drugih sličnih tehničkih alata (npr. malih tekstualnih dokumenata koji se pohranjuju na vešem računalu, telefonu, tabletu ili mobilnom uređaju te sadržavaju informacije u vašoj aktivnosti na tim stranicama/aplikacijama) npr.: pod-stranice kojima ste pristupili, vrijeme provedeno na određenoj stranici

   • Podaci s društvenih mreža, kao što su: jedinstveni identifikacijski kod zadan od Facebook mreže

   U slučaju Web stranice, prikupljamo i vašu IP adresu, ali ovaj podatak se trenutno ne obrađuje i ne koristi niti u koje svrhe.

  • 1.2. Korištenje osobnih podataka

   1.2.1. Opća svrha

   Kada Pristupite web stranici Arena Centra („Web stranica“), NE Property BV obrađivati će određene vaše podatke, uglavnom u svrhu pružanja tražene usluge, točnije pristupa Web stranici.

   Br.

   Svrha obrade osobnih podataka

   Pravna osnova za obradu osobnih podataka

   1.

   Izvođenje ekonomskih, financijskih i/ili administrativnih aktivnosti upravljanja

   Pravna obveza

   2.

   Rješavanje sporova, istrage ili kakvih drugih zahtjeva/pritužbi u kojima je NE Property BV stranka

   Legitiman interes za obranu naših prava na sudu/pred bilo kojim nadležnim tijelom

   3.

   Arhiviranje

   Pravna obveza

   4.

   Provođenje kontrole rizika nad NE Property BV procedurama i procesima, kao i provođenje revizija ili istraga nad NE Property BV

   Pravni interes upravljanja rizicima i osiguranje usklađenosti s NE Property BV procedurama i procesima

   5.

   Osiguranje visoke razine sigurnosti informacijskih sistema (npr. aplikacije, mreža, infrastruktura, web stranica)

   Pravni interes za osiguranje sigurnosti naših računalnih sustava

   6.

   Pružanje usluga podrške kada isto zatražite

   Izvršenje ugovora zaključenog radi pružanja naših usluga (npr. u skladu s Uvjetima Web stranice)

   1.2.2. Obrada podataka u marketinške svrhe

   U svojom nastojanju da promovira Arena Centar, uključujući putem Web stranice, Ne Property BV surađuje sa slijedećim entitetima unutar NEPI Rockcastle Grupe: Voditeljem obrade, kao vlasnikom trgovačkog centra i NEPI Investment Management SRL. Stoga, iz perspektive načina obrade vaših podataka u marketinške svrhe, iznad navedeni entiteti NEPI Rockcastle Grupe (dalje zajedno kao „Zajednički voditelji obrade“, odnosno pojedinačno kao „Zajednički voditelj obrade“) djeluju kao Zajednički voditelji obrade, u skladu s člankom 26 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

   U pogledu obrade osobnih podataka u marketinške svrhe, pripadaju vam sva prava navedena u Pravima Ispitanika. Temeljem ugovora između Zajedničkih voditelja obrade u vezi obrade osobnih podataka u marketinške svrhe, isti surađuju i osiguravaju potpuno poštivanje vaših prava, neovisno kome od Zajedničkih voditelja obrade odučite podnijeti zahtjev za korištenjem vaših prava.

   Br.

   Svrha obrade osobnih podataka

   Pravna osnova za obradu osobnih podataka

   1.

   Kontaktiranje komunikacijskim sredstvima kako bismo vam pružili informacije o Web stranici (npr. ne marketinške informacije)

   Izvršenje ugovora zaključenog radi pružanja naših usluga (npr. u skladu s Uvjetima Web stranice)

   2.

   Izrada i analiza profila o vama kako bismo prezentirali sadržaj skrojen po vašim preferencijama i poboljšali naše usluge

   Vidi više detalja o identificiranu vaših preferencija ovdje

   Vaša privola

   3.

   Slanje općenitih ili personaliziranih poruka direktnog marketinga (newsletter) putem pružatelja e-mail usluge prilikom prijave na naš newsletter, a kako bismo promovirali naše aktivnosti, ponude i proizvode, Grupu, ali i partnere.

   Više informacija o partnerima Arena Centra dostupno je ovdje

   Vaša privola

   4.

   Organizacija tombola, natjecanja ili drugih sličnih kampanja

   Izvršenje zaključenog ugovora (npr. u skladu sa pravilima odnosne tombole, natjecanja ili kampanje)

   5.

   Provođenje kampanja direktnog marketinga za određene regije ili korisnike Waze-a

   Vaša privola

   6.

   Vođenje i upravljanje računima trgovačkog centra na društvenim mrežama; provođenje kampanja na društvenim mrežama

   Vaša privola

   7.

   Provođenje anketa ili drugih oblika istraživanja tržišta

   Legitiman interes za promoviranje trgovačkog centra i bolje razumijevanje tržišne potražnje

   8.

   Provođenje internih analiza (uključujući statističke analize, izvješća) u pogledu korisničkog portfelja, a u srhu poboljšanja i razvoja usluga, te radi provođenja istraživanja tržišta i istraživanja radi poboljšanja i razvoja usluga Voditelja obrade, grupe i njihovih partnera

   Legitiman interes sadržan je u saznanjima o tržištu, strateškom razvoju, razvoju i poboljšanju naših usluga

   9.

   Dokumentiranje vaše privole

   Pravna obveza

   10.

   Korištenje marketinških kolačića u svrhe:

   • Provođenja aktivnosti profiliranja, također poznato kao web profiliranje, koje uključuje korištenje kolačića radi praćenja općih online aktivnosti korisnika kako bi se prezentirao sadržaj skrojen po njihovim preferencijama

   • Provođenje targetiranja i kampanje retargetiranja

   Više informacija o kolačićima dostupno je u Politici kolačića

   Vaša privola

   11.

   Izrada statistika dizajniranih za pružanje informacija o uspješnosti Web stranice i prikazanih marketinških kampanja (npr. broj korisnika koji su pristupili stranici kampanje, broj korisnika koji su vidjeli banner kampanje, itd.), izrađenih korištenjem analitičkih kolačića

   Više informacija o kolačićima dostupno je u Politici kolačića

   Legitiman interes za (i) poboljšanje sadržaja Web stranice i kampanja koje se provode na Web stranici, kao i za bolju evaluaciju indikatora uspješnosti (KPI) komercijalnih kampanja provedenih na našoj Web stranici, te (ii) osiguranje funkcionalnosti, pristupa, i tehničke uporabljivosti naše Web stranice i pružanje izravno zatražene usluge

   12.

   Korištenje nužnih kolačića za osiguranje funkcionalnosti Web stranice

   Više informacija o kolačićima dostupno je u Politici kolačića

   Izvršenje ugovora zaključenog radi pružanja naših usluga (npr. osiguranje pristupa Web stranici)

  • 1.3. Dodatne informacije o profiliranju

   Zajednički voditelji obrade izrađivati će i analizirati vaše profile na temelju vaših osobnih podataka koji se nalaze u našem posjedu – podataka o vašim preferencijama/interesima, podataka o vašem korištenju Web stranice, i podataka sakupljenih kroz kolačiće. Kao rezultat analize takvih podataka, biti ćemo u mogućnosti identificirati vaše preferencije, interese i mogućnosti u pogledu kupovine te stoga povezati iste s uslugama koje pružamo ili proizvodima koje promoviramo.

   Zatim će, automatiziranim procesima, Zajednički voditelji obrade odrediti sadržaj materijala direktnog marketinga koji će vam biti poslan. Pravnim jezikom, ovi automatizirani procesi su ono što se naziva „automatizirano pojedinačno donošenje odluka“.

   Slijedom navedenog, izravni marketinški materijali koje ćemo vam slati biti će specificirani, uvjerljivi i koliko je god moguće primjenjiv na vas, što posljedično može utjecati na vas (npr. u vidu kupnje proizvoda/usluga uključenih u marketinški materijal), ako uspješno i točno identificiramo vaše preferencije ili karakteristike.

   U pogledu obrade podataka automatiziranim pojedinačnim donošenjem odluka, imate nekoliko dodatnih prava, npr. možete (a) zatražiti ljudsku intervenciju, (b) izraziti vaše mišljenje, (c) dobiti objašnjenja donesenih odluka i (d) osporavati odluku. Dodatno, možete povući privolu u svakom trenutku na način propisan ovim Memorandumom u odjeljku posvećenom Pravima ispitanika.

  • 1.4. Vrijeme pohrane

   Obrađeni osobni podaci čuvaju se u razdoblju potrebnom za ispunjenje pravnih obveza koje nam nameću propisi specifični za područje našeg poslovanja.

   U pogledu korištenja vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga, iste će Zajednički voditelji obrade pohranjivati od trenutka kada nam date privolu za tavu obradu do dana kada istu opozovete. Jednom kad odlučite povući svoju privolu, Zajednički voditelji obrade čuvati će vaše podatke u dodatnom razdoblju od 3 godine, a temeljem legitimnog interesa Zajedničkih voditelja obrade za pristupanjem i pružanjem potrebne dokumentacije u slučaju potencijalnih potraživanja, prigovora, istraga (npr., ali ne u svrhe slanja materijala direktnog marketinga).

  • 1.5. Pristup trećih strana

   Pristup vašim podacima bit će omogućen samo onim osobama ili entitetima s kojima surađujemo u ostvarivanju svrha obrade te za koje (mi ili ciljani primatelji) možemo opravdati legitiman razlog ili kojima imamo zakonsku obvezu pružiti podatke.

   Slijedeći entiteti i njihovi radnici imati će pristup vašim podacima:

   • Pružatelji IT usluga (npr. održavanje i razvoj software-a, održavanje i razvoj stranice)

   • Pružatelji CRM rješenja

   • Pružatelji marketinških usluga, uključujući pružatelje usluga istraživanja tržišta, pružatelje usluga marketinških komunikacija, pružatelji usluga online alata za praćenje prometa i ponašanja, pružatelji različitih usluga marketinške prilagodbe, pružatelji marketinških usluga kroz sredstva društvenih mreža, pružatelji usluga za pripremu sadržaja marketinških formulara

   • Društva Grupe (različita od Zajedničkih voditelja obrade)

   Kako su i Voditelj obrade i drugi Zajednički voditelji dio NEPI Rockcastle Grupe društava („Grupa“), vaši osobni podaci biti će obrađivani u svrhe konsolidiranog upravljanja poslovanjem Grupe, u svrhe revizije te u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj zakon nalaže ili dozvoljava takvu obradu, kad mi (Voditelj obrade, Zajednički voditelji obrade ili društva primatelji unutar Grupe) možemo opravdati legitimnu osnovu za isto ili ako za to pribavimo vašu privolu. Popis društava u Grupi možete naći na: www.nepirockcastle.com.

   • Partneri Arena Centra

   Vaši osobni podaci također će biti obrađivani u odnosu na brojne partnere treće strane („Partneri“). Ovo su Partneri koje Zajednički voditelji obrade promoviraju u svom odnosu s vama putem aktivnosti direktnog marketinga, te su obično zakupnici trgovačkih centara NEPI Rockcastle Grupe. Partneri nemaju pristup vašim osobnim podacima, osim ako su NE Property BV ili Zajednički voditelji za isto pribavili prethodnu privolu. Potpunu listu Partnera Arena Centra, koja se ažurira kvartalno, možete naći ovdje.

   Od ovih entiteta, kao i njihovog osoblja, zahtijevati ćemo ugovorno obvezivanje na povjerljivost ovih podataka, čime se osigurava visoka razina sigurnosti obrade vaših podataka.

   Vaše osobne podatke također ćemo pružiti sudskim tijelima, javnim institucijama ili tijelima državnih i samoupravnih javnih vlasti, a temeljem opravdanog zahtjeva ili zakonske obveze.

   U pravilu, NE Property BV, ili ovisno o slučaju Zajednički voditelji obrade, neće prenositi vaše podatke u treće zemlje izvan Europskog ekonomskog prostora. Ukoliko se takav prijenos ipak dogodi, NE Property BV i Zajednički voditelji obrade, poduzeti će prikladne sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita prenesenih osobnih podataka.

 • 2. Posjetitelji i kupci trgovačkog centra

  • 2.1. Osobni podaci koje obrađujemo

   • Identifikacijski podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   • Posebni identifikacijski podaci, odnosno osobni identifikacijski broj

   • Kontakt podaci, kao što su: e-mail adresa, broj telefona

   • Slika

   • Podaci na vozilu kojem je omogućeno parkirno mjesto na parkiralištu trgovačkog centra, npr. tip i registracijska oznaka

   • Podaci o pristupu parkingu trgovačkog centra, npr.: vrijeme dolaska, vrijeme odlaska, duljina ostanka

   • MAC adresa uređaja (mobitel, laptop, tablet)

   • Podaci o sudjelovanju u promotivnim kampanjama i sličnim eventima, npr.: osvojene nagrade

   • Financijski podaci, npr.: broj bankovnog računa

  • 2.2. Korištenje osobnih podataka

   2.2.1. Opća svrha

   Prilikom posjeta Arena Centru, Voditelj obrade obrađivati će određene osobne podatke o vama, većinom u svrhu omogućavanja Voditelju obrade da vam pruži ponuđene usluge ili da ispuni zakonske obveze.

   Br.

   Svrha obrade osobnih podataka

   Pravna osnova za obradu osobnih podataka

   1.

   Video nadzor sredstvima sustava nadzornih kamera instaliranog unutar trgovačkog centra na zajedničkim prostorima, pristupnim cestama, kao i na područjima parkinga

   Legitiman interes za osiguranje sigurnosti osoba i imovine unutar trgovačkog centra

   2.

   Omogućavanje pristupa parkingu trgovačkog centra

   Izvršenje ugovora u pogledu pružanja usluga (npr. omogućavanje pristupa sadržajima i uslugama koje pruža trgovački centar)

   3.

   Rješavanje zahtjeva nadležnih tijela i institucija za podacima i informacijama

   Pravna obveza

   4.

   Omogućavanje pristupa besplatnoj WiFi mreži

   Izvršenje ugovora u pogledu pružanja usluga (npr. omogućavanje pristupa sadržajima i uslugama koje pruža trgovački centar)

   5.

   Upravljanje obavijestima/pritužbama podnesenim unutar trgovačkog centra

   Legitiman interes za rješavanje pritužbi koje su nam upućene kao i za održavanje dobrih odnosa sa posjetiteljima/kupcima trgovačkog centra

   6.

   Upravljane zahtjevima u pogledu izgubljenih predmeta, predanih unutar trgovačkog centra

   Izvršenje ugovora u pogledu pružanja usluga (npr. omogućavanje pristupa sadržajima i uslugama koje pruža trgovački centar)

   7.

   Izvođenje ekonomskih, financijskih i/ili administrativnih aktivnosti upravljanja

   Pravna obveza

   8.

   Rješavanje sporova, istrage ili kakvih drugih zahtjeva/pritužbi u kojima je Upravitelj ili Arena Centar stranka

   Legitiman interes za obranu naših prava na sudu/pred bilo kojim nadležnim tijelom

   9.

   Arhiviranje

   Pravna obveza

   10.

   Provođenje kontrole rizika nad procedurama i procesima Voditelja obrade, kao i provođenje revizija ili istraga nad Voditeljem obrade

   Pravni interes upravljanja rizicima i osiguranje usklađenosti procedurama i procesima Voditelja obrade

   2.2.2. Obrada podataka u marketinške svrhe

   U svom nastojanju da promovira Arena Centar, uključujući putem Web stranice, Voditelj obrade surađuje sa slijedećim entitetima unutar NEPI Rockcastle Grupe: NE Property BV i NEPI Investment Management SRL. Stoga, iz perspektive načina obrade vaših podataka u marketinške svrhe, iznad navedeni entiteti NEPI Rockcastle Grupe (dalje zajedno kao „Zajednički voditelji obrade“, odnosno pojedinačno kao „Zajednički voditelj obrade“) djeluju kao Zajednički voditelji obrade, u skladu s člankom 26 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

   U pogledu obrade osobnih podataka u marketinške svrhe, pripadaju vam sva prava navedena u odjeljku Prava Ispitanika. Temeljem ugovora između Zajedničkih voditelja obrade u vezi obrade osobnih podataka u marketinške svrhe, isti surađuju i osiguravaju potpuno poštivanje vaših prava, neovisno kome od Zajedničkih voditelja obrade odučite podnijeti zahtjev za korištenjem vaših prava.

   Br.

   Svrha obrade osobnih podataka

   Pravna osnova za obradu osobnih podataka

   1.

   Fotografiranje i korištenje fotografija (što uključuje i vaše slike) u svrhu promidžbe trgovačkog centra

   Vaša privola

   2.

   Organizacija tombola, natjecanja ili drugih sličnih kampanja

   Izvršenje zaključenog ugovora (npr. u skladu sa pravilima odnosne tombole, natjecanja ili kampanje)

  • 2.3. Vrijeme pohrane

   Obrađeni osobni podaci čuvaju se u razdoblju potrebnom za ispunjenje pravnih obveza koje nam nameću propisi specifični za područje našeg poslovanja.

   Ovisno o kontekstu u kojem obrađujemo vaše osobne podatke, slijedeća pravila primjenjuju prilikom određivanja vremena pohrane:

   • Sustav nadzornih kamera: Vido snimke pohranjene sustavom nadzornih kamera obično se čuvaju u periodu od 30 (trideset) dana, osim u slučaju kad se, slijedom zakona ili opravdano pravnim postupcima, javi potreba za produljenjem vremena obrade.

   • Wi-Fi mreža: MAC uređaja pohranjuje se samo za vrijeme korištenja naše Wi-Fi mreže.

   • Podaci koji se obrađuju u marketinške svrhe: podaci prikupljeni u marketinške svrhe obrađivati će se do povlačenja privole. Jednom kad odlučite povući svoju privolu, Zajednički voditelji obrade čuvati će vaše podatke u dodatnom razdoblju od 3 godine, a temeljem legitimnog interesa Zajedničkih voditelja obrade za pristupanjem i pružanjem potrebne dokumentacije u slučaju potencijalnih potraživanja, prigovora, istraga (npr., ali ne u svrhe slanja materijala direktnog marketinga).

  • 2.4. Pristup trećih strana

   Pristup vašim podacima bit će omogućen samo onim osobama ili entitetima s kojima surađujemo u ostvarivanju svrha obrade te za koje mi (novi ili ciljani primatelji) možemo opravdati legitiman razlog ili kojima imamo zakonsku obvezu pružiti podatke.

   Slijedeći entiteti i njihovi radnici imati će pristup vašim podacima:

   • Osiguranje i pružatelji sigurnosne službe – kako bi se osigurao video nadzor nadzornim kamerama i kontrolni sustav pristupa parkirnim mjestima, Voditelj obrade surađuje sa specijaliziranim društvima, sa zakonskim ovlaštenjem za izvođenje djelatnosti osiguranja i nadzora.

   • Drugi pružatelji usluga – u pogledu sudjelovanja u kampanjama i eventima, kao i rješavanja pritužbi, prigovora i/ili zahtjeva u vezi izgubljenih stvari upućenih osoblju info pulta unutar trgovačkog centra, Voditelj obrade obično surađuje sa društvima specijaliziranim za pružanje tih usluga.

   • Društva Grupe

   Kako su i Voditelj obrade i drugi Zajednički voditelji dio NEPI Rockcastle Grupe društava („Grupa“), vaši osobni podaci biti će obrađivani u svrhe konsolidiranog upravljanja poslovanjem Grupe, u svrhe revizije te u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj zakon nalaže ili dozvoljava takvu obradu, kad mi (Voditelj obrade, Zajednički voditelji obrade ili društva primatelji unutar Grupe) možemo opravdati legitimnu osnovu za isto ili ako za to pribavimo vašu privolu. Popis društava u Grupi možete naći na: www.nepirockcastle.com.

   • Partneri Arena Centra

   Vaši osobni podaci također će biti obrađivani u odnosu na brojne partnere treće strane („Partneri“). Ovo su Partneri koje Zajednički voditelji obrade promoviraju u svom odnosu s vama putem aktivnosti direktnog marketinga, te su obično zakupnici Arena Centra. Partneri nemaju pristup vašim osobnim podacima, osim ako su Voditelj obrade ili Zajednički voditelji za isto pribavili prethodnu privolu. Potpunu listu Partnera Arena centra, koja se ažurira kvartalno, možete naći ovdje.

   • Upravitelj imovine Arena Centra

   Od ovih entiteta, kao i njihovog osoblja, zahtijevati ćemo ugovorno obvezivanje na povjerljivost ovih podataka, čime se osigurava visoka razina sigurnosti obrade vaših podataka.

   Vaše osobne podatke također ćemo pružiti sudskim tijelima, javnim institucijama ili tijelima državnih i samoupravnih javnih vlasti, a temeljem opravdanog zahtjeva ili zakonske obveze.

   U pravilu, Voditelj obrade, ili ovisno o slučaju Zajednički voditelji obrade, neće prenositi vaše podatke u treće zemlje izvan Europskog ekonomskog prostora. Ukoliko se takav prijenos ipak dogodi, Voditelj obrade ili Zajednički voditelji obrade, poduzeti će prikladne sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita prenesenih osobnih podataka.

 • 3. Predstavnici ugovornih partnera (dobavljači/zakupnici trgovačkog centra/suradnici)

  • 3.1. Osobni podaci koje obrađujemo

   • Identifikacijski podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   • Kontakt podaci, kao što su: e-mail adresa, broj telefona

   • Podaci o zaposlenju, kao što su: radno mjesto, društvo u kojem ste zaposleni ili koje zastupate

  • 3.2. Korištenje osobnih podataka

   Br.

   Svrha obrade osobnih podataka

   Pravna osnova za obradu osobnih podataka

   1.

   Zaključivanje i izvršenje zakupa i drugih trgovačkih ugovora

   Legitiman interes za vršenje našeg poslovanja i valjano zaključivanje trgovačkih ugovora specifičnih za naše područje poslovanja (npr., ugovori o zakupu poslovnih prostora)

   2.

   Kontaktiranje mogućih budućih zakupnika trgovačkog centra (eventualni zakupnici)

   Legitiman interes za promidžbu našeg poslovanja i promidžbu trgovačkog centra potencijalnim zakupnicima (eventualni zakupnici)

   3.

   Provođenje upoznaj-svog-klijenta (KYC) provjera u vezi s potencijalnim ugovornim partnerima

   Pravna obveza

   4.

   Izvođenje ekonomskih, financijskih i/ili administrativnih aktivnosti upravljanja

   Pravna obveza

   5.

   Rješavanje sporova, istrage ili kakvih drugih zahtjeva/pritužbi u kojima je Upravitelj stranka

   Legitiman interes za obranu naših prava na sudu/pred bilo kojim nadležnim tijelom

   6.

   Arhiviranje

   Pravna obveza

   7.

   Provođenje kontrole rizika nad procedurama i procesima Voditelja obrade, kao i provođenje revizija ili istraga nad Voditeljem obrade

   Pravni interes upravljanja rizicima i osiguranje usklađenosti s procedurama i procesima Voditelja obrade

  • 3.3. Vrijeme pohrane

   Obrađeni osobni podaci čuvaju se u razdoblju potrebnom za ispunjenje pravnih obveza koje nam nameću propisi specifični za područje našeg poslovanja.

  • 3.4. Pristup trećih strana

   Pristup vašim podacima bit će omogućen samo onim osobama ili entitetima s kojima surađujemo u ostvarivanju svrha obrade te za koje mi (novi ili ciljani primatelji) možemo opravdati legitiman razlog ili kojima imamo zakonsku obvezu pružiti podatke.

   Slijedeći entiteti i njihovi radnici imati će pristup vašim podacima:

   • Društva Grupe

   Kako su i Voditelj obrade dio NEPI Rockcastle Grupe društava („Grupa“), vaši osobni podaci biti će obrađivani u svrhe konsolidiranog upravljanja poslovanjem Grupe, u svrhe revizije te u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj zakon nalaže ili dozvoljava takvu obradu, kad mi (Voditelj obrade ili društva primatelji unutar Grupe) možemo opravdati legitimnu osnovu za isto ili ako za to pribavimo vašu privolu. Popis društava u Grupi možete naći na: www.nepirockcastle.com.

   Od ovih entiteta, kao i njihovog osoblja, zahtijevati ćemo ugovorno obvezivanje na povjerljivost ovih podataka, čime se osigurava visoka razina sigurnosti obrade vaših podataka.

   Vaše osobne podatke također ćemo pružiti sudskim tijelima, javnim institucijama ili tijelima državnih i samoupravnih javnih vlasti, a temeljem opravdanog zahtjeva ili zakonske obveze.

   U pravilu, Upravitelj neće prenositi vaše podatke u treće zemlje izvan Europskog ekonomskog prostora. Međutim, ukoliko se takav prijenos ipak dogodi, Upravitelj će poduzeti prikladne sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita prenesenih osobnih podataka.

 • 4. Osoblje dobavljača, suradnika ili zakupnika trgovačkog centra

  • 4.1. Osobni podaci koje obrađujemo

   • Identifikacijski podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   • Kontakt podaci, kao što su: e-mail adresa, broj telefona

   • Slika

   • MAC uređaja (mobitel, laptop, tablet)

  • 4.2. Korištenje osobnih podataka

   Br.

   Svrha obrade osobnih podataka

   Pravna osnova za obradu osobnih podataka

   1.

   Video nadzor sredstvima sustava nadzornih kamera instaliranog unutar trgovačkog centra na zajedničkim prostorima, pristupnim cestama, kao i na područjima parkinga

   Legitiman interes za osiguranje sigurnosti osoba i imovine unutar trgovačkog centra

   2.

   Omogućavanje pristupa unutrašnjosti trgovačkog centra osoblju zakupnika izvan radnog vremena trgovačkog centra

   Legitiman interes za osiguranje sigurnosti osoba i imovine unutar trgovačkog centra

   3.

   Rješavanje zahtjeva nadležnih tijela i institucija za podacima i informacijama

   Pravna obveza

   4.

   Omogućavanje pristupa besplatnoj WiFi mreži

   Izvršenje ugovora u pogledu pružanja usluga (npr. omogućavanje pristupa sadržajima i uslugama koje pruža trgovački centar)

   5.

   Upravljanje obavijestima/pritužbama podnesenim unutar trgovačkog centra

   Legitiman interes za rješavanje pritužbi koje su nam upućene kao i za održavanje dobrih odnosa sa posjetiteljima/kupcima trgovačkog centra

   6.

   Upravljane zahtjevima u pogledu izgubljenih predmeta, predanih unutar trgovačkog centra

   Izvršenje ugovora u pogledu pružanja usluga (npr. omogućavanje pristupa sadržajima i uslugama koje pruža trgovački centar)

   7.

   Provođenje upoznaj-svog-klijenta (KYC) provjera u vezi s potencijalnim ugovornim partnerima

   Pravna obveza

   8.

   Izvođenje ekonomskih, financijskih i/ili administrativnih aktivnosti upravljanja

   Pravna obveza

   9.

   Rješavanje sporova, istrage ili kakvih drugih zahtjeva/pritužbi u kojima je Upravitelj stranka

   Legitiman interes za obranu naših prava na sudu/pred bilo kojim nadležnim tijelom

   10.

   Arhiviranje

   Pravna obveza

   11.

   Provođenje kontrole rizika nad procedurama i procesima Voditelja obrade, kao i provođenje revizija ili istraga nad Voditeljem obrade

   Pravni interes upravljanja rizicima i osiguranje usklađenosti s procedurama i procesima Voditelja obrade

  • 4.3. Vrijeme pohrane

   Obrađeni osobni podaci čuvaju se u razdoblju potrebnom za ispunjenje pravnih obveza koje nam nameću propisi specifični za područje našeg poslovanja.

   Ovisno o kontekstu u kojem obrađujemo vaše osobne podatke, slijedeća pravila primjenjuju prilikom određivanja vremena pohrane:

   • Sustav nadzornih kamera: Vido snimke pohranjene sustavom nadzornih kamera obično se čuvaju u periodu od 30 (trideset) dana, osim u slučaju kad se, slijedom zakona ili opravdano pravnim postupcima, javi potreba za produljenjem vremena obrade.

   • Wi-Fi mreža: MAC uređaja pohranjuje se samo za vrijeme korištenja naše Wi-Fi mreže.

  • 4.4. Pristup trećih strana

   Pristup vašim podacima bit će omogućen samo onim osobama ili entitetima s kojima surađujemo u ostvarivanju svrha obrade te za koje mi (novi ili ciljani primatelji) možemo opravdati legitiman razlog u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) ili kojima imamo zakonsku obvezu pružiti podatke.

   Slijedeći entiteti i njihovi radnici imati će pristup vašim podacima:

   • Osiguranje i pružatelji sigurnosne službe – kako bi se osigurao video nadzor nadzornim kamerama i kontrolni sustav pristupa parkirnim mjestima, Zakupodavac surađuje sa specijaliziranim društvima, sa zakonskim ovlaštenjem za izvođenje djelatnosti osiguranja i nadzora.

   • Drugi pružatelji usluga – u pogledu sudjelovanja u kampanjama i eventima, kao i rješavanja pritužbi, prigovora i/ili zahtjeva u vezi izgubljenih stvari upućenih osoblju info pulta unutar trgovačkog centra, Voditelj obrade obično surađuje sa društvima specijaliziranim za pružanje tih usluga.

   • Upravitelj imovine Voditelja obrade

   Od ovih entiteta, kao i njihovog osoblja, zahtijevati ćemo ugovorno obvezivanje na povjerljivost ovih podataka, čime se osigurava visoka razina sigurnosti obrade vaših podataka.

   Vaše osobne podatke također ćemo pružiti sudskim tijelima, javnim institucijama ili tijelima državnih i samoupravnih javnih vlasti, a temeljem opravdanog zahtjeva ili zakonske obveze.

   U pravilu, Voditelj obrade neće prenositi vaše podatke u treće zemlje izvan Europskog ekonomskog prostora. Ukoliko se takav prijenos ipak dogodi Upravitelj, poduzeti će prikladne sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita prenesenih osobnih podataka.

 • 5. Sigurnost i točnost osobnih podataka

  • Poduzet ćemo sve potrebne sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke prilikom prijenosa, pohrani ili druge obrade od uništenja, gubitka, nezakonite ili slučajne izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa, kao i od svake druge nezakonite obrade. Sigurnosne mjere koje smo implementirali u odnosu na vaše osobne podatke mogu osigurati povjerljivost, integritet, dostupnost te kontinuiranu otpornost sustava i usluga obrade, kao i svojstvo pravovremene obnove mogućnosti pristupa osobnim podatcima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta.

   Svi osobni podaci obrađivati će se kroz sigurne stranice koristeći SSL sustav enkripcije, označen simbolom lokota lociranim pri vrhu prozora pretraživača.

   Za više informacija o sigurnosnim standardima Web stranice, idite na odjeljak „Pomoć“.

   Dodatnom radi sigurnosti podataka i povjerljivosti informacija koje se prenose kroz Račun, isti je zaštićen lozinkom. Voditelj obrade, ili ovisno o okolnostima Zajednički voditelji obrade, poduzet će sve mjere i koristiti će prikladne informacijske tehnologije kako bi osigurali zaštitu i sigurnost podataka koje nam pružite.

   Kad Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) to propisuje, a u vezi povreda osobnih podataka, Voditelj obrade, ili ovisno o situaciji, svaki od Zajedničkih voditelja obrade, pravovremeno će obavijestiti nadležne vlasti i odnosne osobe.

   Voditelj obrade ili Zajednički voditelji obrade obrađuju osobne podatke koji su točni te imaju usvoje procedure ažuriranja istih. Stoga će Voditelj obrade/Zajednički voditelji obrade, poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurali da se osobne informacije koje su netočne, uzevši u obzir svrhu u koju se obrađuju, budu izbrisane ili ispravljene bez odgode.

 • 6. Prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka

   1. Pravo na pristup – pravo zatražiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke ili ne, te ako da, ispitanik može zatražiti pristup podacima, kao i određene informacije o takvim podacima. Po podnošenju odnosnog zahtjeva, također ćemo izdati kopiju obrađenih osobnih podatka. Zahtjev za dodatnim kopijama biti će naplaćen u skladu s godišnje akumuliranim troškovima.

   2. Pravo na ispravak – pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopuniti nepotpune podatke, uključujući pružanje dodatnih informacija.

   3. Pravo na brisanje podataka („Pravo na zaborav“)pravo ishoditi brisanje podataka, u zakonom izričito predviđenim situacijama. Tako se brisanje osobnih podataka može tražiti ako:

   • Podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađivani;

   • Dođe do povlačenja privole na kojoj se temelji izvršenje obrade;

   • Ispitanik se protivi obradi temeljem prava na protivljenje;

   • Obrada osobnih podataka je nezakonita;

   • Podaci moraju biti brisani radi usklađivanja sa zakonskom obvezom koja nam je nametnuta.

   1. Pravo na ograničavanje obrade – pravo zatražiti ograničavanje obrade osobnih podataka u zakonom izričito predviđenim situacijama, kako slijedi:

   • Osporava se točnost podataka, za razdoblje za koje je točnost podataka provjerena;

   • Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju podataka;

   • Ispitaniku su potrebni podaci kako bi ustanovio, iskoristio ili obranio određena prava na sudu, a naše društvo više ne treba takve podatke;

   • Ispitanik se protivi obradi osobnih podataka u razdoblju u kojem provjeravamo prevladavaju li naši legitimni interesi nad njihovim interesima, pravima i slobodama.

   U ovim slučajevima, podaci se neće dalje obrađivati osim u svrhu pohrane.

   1. Pravo prigovora na obradu osobnih podataka – svakodobno pravo prigovora na obradu (uključujući izradu profila), iz razloga povezanih sa specifičnim okolnostima u kojima se ispitanik nalazi, a temeljem legitimnih interesa.

   2. Pravo na prenosivost – pravo primiti osobne podatke pružene u strukturiranom, automatiziranom čitljivom formatu, te pravo zatražiti da se podaci prenesu drugom voditelju obrade. Ovo pravo odnosi se samo na osobne podatke pružene voditelju obrade izravno od ispitanika, te samo ako se obrada osobnih podataka vrši automatiziranim sredstvima te se pravno temelji ili na izvršenju ugovora ili na privoli te osobe.

   3. Pravo uložiti prigovor – pravo uložiti prigovor u vezi s metodama obrade osobnih podataka. Prigovor će se uložiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka („AZOP“) – detalji na https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/.

   4. Pravo povlačenja privole – svakodobno prao povući privolu za obradu osobnih podataka u slučajevima kad se obrada temelji na privoli. Povlačenje privole imati će učinak samo u pogledu budućih obrada, dok će obrada izvršena prije povlačenja privole ostati valjana.

   5. Dodatna prava u vezi automatiziranih odluka korištenih pri izvršenju usluga – ako se donose automatizirane odluke u vezi osobnih podataka i te odluke značajno utječu na ispitanika, ispitanik može (a) zatražiti ljudsku intervenciju o odnosu na takvu obradu, (b) izraziti vlastito mišljenje o takvoj obradi, (c) dobiti objašnjenja u vezi donesenih odluka i (d) osporavati takvu odluku.

   Ova prava (osim prava kontaktirati AZOP, koje se može koristiti pod uvjetima koje određuje ovo tijelo – a o čemu više informacija možete dobiti na službenoj web stranici https://azop.hr/) mogu se koristiti u svakom trenutku, pojedinačno ili skupno, slanjem pisma/poruke na jedan od slijedećih načina:

   Vaše pravo na povlačenje privole za slanje poruka direktnog marketinga (newsletter) možete ostvariti kroz e-mail, pristupanjem određenoj poveznici za odjavu (unsubscribe), a koja je uključena u svaku poruku ove vrste.

Idi na odjeljak