Arena Center Zagreb d.o.o.

 • ARENA CENTER ZAGREB d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, HR - 10020 Zagreb, Croatia, www.arenacentar.hr

  Sudski registar MBS: 080572329

  OIB: 83997642580

  Članovi uprave: Costin-Marius Barbu, Tomislav Dekalić

  Temeljni kapital: 74.665.640,00 EUR uplaćen u cijelosti

  IBAN: HR8723400091110397336

  BANKA: Privredna banka Zagreb d.d.

  *Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.