• Parking

    Arena Centar ima 3.000 besplatnih parkirnih mjesta, uključujući i 150 mjesta za invalide – u garažama povezanim sa sva tri ulaza u centar te na otvorenom parkingu ispred centra.

    Parkiralište i garaža Arena Centra smatraju se nerazvrstanom cestom sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Stoga se na ponašanje sudionika u prometu, a sukladno tome i na prometovanje parkiralištem i garažom Arena Centra primjenjuje sljedeći Zakon: https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama

    Poštujte ograničenja o maksimalnom dozvoljenom vremenu parkiranja od 24 sata.

    parking.PNG